Våra vägval
Vi i Friskis&Svettis ser som vår uppgift att få fler att röra på sig. För att få alla våra funkisar att känna sig delaktiga i uppdraget processar vi ständigt vår varumärkesplattform, vår ursprungsidé och våra grundläggande värderingar. Ett resultat av detta är bland annat Våra vägval. De ska underlätta framför allt för styrelser och verksamhetsledare i alla Friskis&Svettis-föreningar att ta kloka beslut och gå åt samma håll.

Så här ser våra vägval ut:

Vi väljer leendet
Vi menar att lusten är den viktigaste anledningen till att fler människor vill röra på sig regelbundet. Alltså vill vi få fler människor att uppfatta träning som något lustfyllt. Vi tänker både på den barnsliga glädjen att röra sig men också på den positiva känsla vi vill skapa runt träningen. Lust är drivkraften även för våra funkisar. För våra föreningar är det därför viktigt att internt stimulera funkisarnas lust till uppgiften. Därför väljer vi leendet. Om det var möjligt att gradera vägvalen, så skulle detta vara det viktigaste.
 


Vi väljer en egen profil
Vi utvecklar Friskis&Svettis på en stark värdegrund. Vårt sätt att rekrytera, utbilda, utveckla, diskutera, kommunicera och vår förmåga att "leva" Friskis&Svettis göra att vi kan erbjuda hög kvalitet och en unik helhetsupplevelse. Det gäller inte bara vår träning utan också vårt sätt att bemöta deltagare och allt annat som bidrar till helheten. Vi vill att människor ler igenkännande vilken Friskis&Svettis-förening de än kommer till.

Vi väljer individen

Vi tränar ofta i grupp. Men det är alltid den enskilde individen som vi bryr oss om och vänder oss till. Vi är en mötesplats. Där erbjuder vi aktiviteter som kan utövas av många samtidigt, men varje deltagare kan hitta sitt eget sätt att träna. Vi respekterar varje människas personliga ansvar för sitt välbefinnande, men hjälper gärna den som ber om hjälp. Varje individ ska känna sig sedd.

Vi väljer funkisarna
Friskis&Svettis styrka är att vi alla är funkisar. Därför är det så viktigt att alla blir bekräftade. Det spelar ingen roll om jag är ledare, värd, styrelseledamot eller anställd medarbetare. Det är vår samlade kompetens och lust till uppgiften som resulterar i det där sköna leendet vi vill förknippa med träning. Alltså ska vi satsa stort på vårt personliga växande och arbeta ambitiöst med vår utveckling som funkisar.


 
      
   
 Vi väljer idealiteten
Basen i Friskis&Svettis är idealiteten. Ur den kommer lusten till uppgiften, det egna valet och vi-känslan. Därför ska vi förbli en allmännyttig ideell idrottsförening och fortsätta att grunda vår utveckling på funktionärernas insatser och initiativ. Alla ska kunna se att vi är en idéburen organisation som verkligen tror på våra idéer och lever som vi lär.

Vi väljer oberoendet
För att kunna göra det vi själva vill, när vi vill göra det och göra det som vi bedömer vara rätt, väljer vi att stå fria från utomstående finansiärer eller andra påverkare. Friskis&Svettis är och ska vara självständigt och omöjligt att styras av andra än medlemmarna. 

Vi väljer bort
Vi ska inte splittra våra ideella krafter på aktiviteter som ligger utanför vår kärnkompetens. I stället är det vår förmåga att inspirera till träning med ett leende som vi alltid ska fokusera på och som vi alltid ska utveckla. Vårt sätt att arbeta med folkhälsa är att erbjuda alla möjlighet att utöva lustfylld fysisk aktivitet och träning.


Vi väljer att påverka
Med över 30 års erfarenhet och över
500 000 medlemmar är vi en stor, stark och trovärdig aktör. På ett ödmjukt, men också stolt och modigt sätt ska vi reagera, agera, utmana och debattera företeelser som är relevanta för oss. Friskis&Svettis ska så ofta som möjligt genom tidningar, radio, TV, föredrag, konferenser och andra aktiviteter driva idén om en fysiskt aktiv livsstil, grundad på glädjen att röra sig. Människor förväntar sig det av oss. Genom att synas i den offentliga debatten påverkar vi beslut, inspirerar och skapar förändring.


Vi väljer att växa
Vi behövs. Vi vill att många fler ska ges möjlighet att dela Friskis&Svettis-upplevelsen. Alla ska få le det där leendet! Därför utvecklar vi hela tiden oss själva för att bli ännu bättre på att inspirera och göra det möjligt för fler att regelbundet träna lustfyllt i nya föreningar, större föreningar och i utvecklade föreningar. Vi växer med bevarade värderingar och ständigt förbättrad kvalitet.